Duurzaam Haarlem

De klimaatdebatten die vanaf 27 februari in debat- en cultuurcentrum de Pletterij worden gehouden, zijn onderdeel van het project Duurzaam Haarlem in wereldperspectief. Voor dit voorlichtingsproject kregen de Stedenband en de Pletterij eind 2018 van de EU samen een subsidie in het kader van het programma Frame, Voice, Report!

Doel van het programma Frame, Voice, Report! is de vergroting van de kennis van en de betrokkenheid bij de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s – Sustainable Development Goals, oftewel: Global Goals). De Stedenband koos binnen dit project voor de thema’s ‘klimaat’ en ‘migratie’.

De gemeente Haarlem

Haarlem is sinds 2018 ‘Global Goals Gemeente’. Dat is mede te danken aan de succesvolle inzet van de Stedenband Haarlem-Mutare om de ‘duurzame doelen’  opgenomen te krijgen in het coalitieakkoord voor de periode 2018-2022. Volgens de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten behoort Haarlem zelfs tot de gemeenten die de duurzame doelen ‘omarmen’:  https://vng.nl/global-goals-in-het-coalitieakkoord

De Stedenband zet zich ervoor in dat de SDG’s vertaald worden in gemeentelijk beleid en concrete activiteiten. Haarlem heeft al meer dan een kwart eeuw een band met de stad Mutare in Zimbabwe, er liggen kansen voor beide steden.

Het project:

Een debatreeks over het klimaat, in de Pletterij. Vijf debatten in de periode februari-mei, te beginnen op woensdag 27 februari. Met als gast op de eerste avond Andrew Mambondiyani, een journalist uit Mutare die o.a. gespecialiseerd is op het gebied van klimaatverandering.

Een onderwijsproject voor het primair onderwijs: Een reis voorbij de Evenaar. Naar verwachting vanaf april.

Diverse tentoonstellingen op het gebied van circulaire kunst oftewel kunst uit ‘afval’. Met Haarlemse en Zimbabwaanse kunstenaars.

Samenwerking met de Wereldkeuken in de Pletterij om het thema ‘migratie’ te verbeelden.

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.